Magazyn WIATR o Rejsie Michała

W listopadowym numerze magazynu Wiatr znajduje się obszerna relacja Michała z Rejsu Dookoła Świata ilustrowana licznymi zdjęciami. Szukajcie na stronach
27-29. Polecamy!

http://magazynwiatr.pl/pdf/MagazynWiatr_11_2014.pdf